Toromierz

Pracując nad technologią monitoringu układu torowego jako cel postawiliśmy sobie zapewnienie bezwzględnego bezpieczeństwa podróżnych. Dlatego technologia która stosujemy odrzuca wszelkie kompromisy, wybraliśmy najdokładniejsze instrumenty pomiarowe, które w połączeniu z wykwalifikowaną kadrą oraz oprogramowaniem naszego autorstwa pozwalają uzyskać wysoką dokładność pomiaru. Technologia którą stosujemy pozwala uzyskać informację o położeniu toru nawet w częstotliwości 0,25 m odczytując jego najważniejsze parametry. Dzięki opracowanemu przez nas oprogramowaniu posiadamy możliwość porównywania poszczególnych sesji pomiarowych, a także uzyskujemy informację o ewentualnych przekroczeniach norm założonych dla geometrii toru.

Monitoring układów torowych powinien być realizowany podczas każdej pracy budowlanej realizowani w obrębie torów kolejowych, tramwajowych a także metra. Idealne zastosowanie znajduje podczas prac, takich jak:

  • inwestycje prowadzone w bliskim sąsiedztwie Metra Warszawskiego;

  • połówkowe przebudowy obiektów inżynierskich na liniach kolejowych;

  • przebudowa układu torowego w sąsiedztwie czynnego toru;

  • wykonywanie ciężkich prac wprowadzajcie drgania gruntu w rejonie czynnego toru.

Zalety systemu monitoringu:

  • bezpieczeństwo podróżnych;

  • wysoka dokładność pomiaru;

  • możliwość wykonywania pomiarów na czynnych torach;

  • kontrola nad realizacją norm dla geometrii toru.