Profilomierze

Oprócz pomiaru inklinometrycznego osiadania realizujemy również pomiary z wykorzystaniem hydroprofilometrów. Pomiar odbywa się na zasadzie pomiaru ciśnienia wywołanego słupem cieczy mierzonym na wysokości między sonda pomiarową, a zbiornikiem referencyjnym. Sonda podczas pomiaru przemieszczana jest wzdłuż profilu, dzięki czemu otrzymane wyniki pomiarów dają pogląd na osiadanie obiektu w przekroju. Zaletą tego typu pomiarów jest wykorzystanie ogólnie dostępnych profili pomiarowych zabudowanych z rur wykonanych z tworzywa sztucznego. Dzięki czemu profile są ciągłe bez łączenia, co zapewnia szczelność wymaganą na przykład przy monitorowaniu osiadania konstrukcji hydrotechnicznych.

Profilomierze znajdują zastosowanie w monitorowaniu przemieszczeń pionowych/osiadań podłoża:

  • nasypów drogowych,

  • zbiorników,

  • budynków,

  • tuneli.