Tachimetria

Jednym z podstawowych instrumentów wykorzystywanych przy prowadzeniu monitoringu przemieszczeń poziomych i pionowych jest tachimetr. Jako wyspecjalizowana firma oferujemy kompleksową obsługę montażu pryzmatów/folii dalmierczych i pomiarów tachimetrycznych wraz z opracowaniem wyników.

Jesteśmy w stanie przeprowadzić analizę problemu wraz z opracowaniem projektu monitoringu określającego zakres prac, sposób montażu punktów pomiarowych, częstotliwości pomiarów. Pomiary tachimetryczne wykonujemy z wykorzystaniem sprzętu renomowanych producentów (m.in. LEICA, TRIMBLE, TOPCON).

Tachimetr elektroniczny

Tachimetr elektroniczny(robotyczny) jest podstawowym instrumentem stosowanym w monitoringu poziomym i pionowym. Najczęściej znajduje zastosowanie w sytuacjach, takich jak:

  • pomiary przemieszczeń konstrukcji obudów głębokich wykopów (np. ściany szczelinowe);

  • pomiary przemieszczeń konstrukcji budynków;

  • pomiary przemieszczeń zmian wysokościowych terenu;

  • monitorowaniu stateczności skarp i zboczy.

Tachimetr elektroniczny realizuje precyzyjny pomiar kierunku oraz odległości. Przemieszczenia punktów kontrolowanych są wyznaczane w odniesieniu do punktów nawiązania (odniesienia), które są zlokalizowane poza strefą oddziaływania. Stanowiska do pomiarów mogą być stałe lub dowolne. Przy stanowiskach stałych monitoring może się odbywać w sposób ciągły lub pół automatyczny.

Zalety stosowania tachimetrów robotycznych w monitoringu:

  • dokładny i precyzyjny pomiar ze sprawdzoną niezawodnością;

  • pomiar punktów trudno dostępnych (niemożliwy dla innych technik);

  • szybka instalacja, nie zakłócająca prac na budowie;

  • możliwość ciągłego pomiaru 24h/dobę;

  • stabilność i niezawodność systemu w dłuższej perspektywie czasu.