Pomiar hałasu

Głównym celem pomiarów hałasu w środowisku jest określenie ryzyka utraty naszego zdrowia. Nadmierny hałas wpływa na zdrowie powodując głównie degradację słuchu, jednak badania medyczne udowadniają ,że to tylko jedna z wielu dolegliwości z nim związanych.

Pomiary parametrów akustycznych środowiska mogą być wykorzystywane do określenia poziomu hałasu i tym samym określenie jego potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie. Ale mogą być również prowadzone w innym celu. Na przykład dla oceny poziomu bezpieczeństwa zapewnionej przez możliwość komunikacji i odbioru sygnałów ostrzegawczych, pomiaru mocy akustycznej maszyn, czy sprzętu nagłośnieniowego.

Mierzymy

  • poziom hałasu w środowisku wywołany pracą maszyn budowlanych i procesem technologicznym;

  • poziom hałasu w pomieszczeniach biurowych lub mieszkalnych przenikający z zewnątrz do budynku;

  • pomiar hałasu na stanowiskach pracy w trybie pomiarów z podziałem na czynności, pomiarów stanowiskowych i pomiarów całodniowych;

  • poziom hałasu pochodzącego od wyposażenia technicznego budynków takiego jak agregaty, pompy, generatory, windy, maszyny itp. oraz hałasu instalacyjnego , którego źródłem są instalacje wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne;

  • parametry i wskaźniki niezbędne do przygotowania projektu adaptacji akustycznej obiektów mieszkalnych oraz biurowych;

  • izolacyjność akustyczną przegród wewnętrznych i zewnętrznych od dźwięków powietrznych oraz uderzeniowych w budynkach mieszkalnych, biurowych, czy zakładach przemysłowych 

  • badania drgań mechanicznych podłoża oraz pomiary drgań w budynkach lub innych obiektach konstrukcyjnych.

 

Zalety prowadzenia pomiarów hałasu:

  • ocena poziomu hałasu i odniesienie go do norm pozwalające na ocenę jego negatywnego wpływu na zdrowie

  • możliwość lokalizacji źródeł oraz identyfikację istotnych dróg propagacji dźwięków i dzięki temu wprowadzenie skutecznej wibroizolacji;

  • pomiary kontrolne powykonawcze po zastosowaniu wibroizolacji.

 

Metodyka świadczonych prac pomiarowych jest zgodna z obowiązującymi normami.

Nasza aparatura pomiarowa posiada aktualne świadectwa wzorcowania wystawione przez akredytowane laboratoria badawcze.