Skaning laserowy

Zastosowanie skaningu laserowego w systemach monitoringu okazało się rewolucyjnym krokiem w tej dziedzinie. Podczas pomiaru wykonujemy zapis milionów punktów, które po przetworzeniu pozwalają nam uzyskać precyzyjny trójwymiarowy obraz monitorowanego obiektu.

Rewolucja jaką wprowadził ten system, polega na monitorowaniu każdego centymetra obiektu a nie pojedynczych punków jak to ma miejsce w przypadku innych systemów. Właściwie opracowanie wyniki pozwalają uzyskać pogląd na przemieszczenie obiektu w każdym kierunku a także pozwala wykryć postępujące uszkodzenia elewacji co ma istotne znaczenie podczas prac w sąsiedztwie obiektów zabytkowych. W przypadku uszkodzenia elewacji budynku zabytkowego obraz ze skaningu pozwala wiernie odtworzyć uszkodzone elementy, posiadamy w tym zakresie doświadczanie we współpracy ze stołecznym konserwatorem zabytków.

Pomiary które wykonujemy pozwalają na pomiar nawet 2 punktów na powierzchni 1cm2, tak dokładny pomiar pozwala wykryć przemieszczenia obiektu których nie wykryjemy w żadnym innym systemie.

Monitoring skaningiem laserowym znajduje szerokie zastosowanie podczas prac budowanych, najczęściej wykorzystywany jest podczas prac:

  • montażu konstrukcji podatnych na odkształcenia;
  • prowadzenie ciężkich prac w bliskim sąsiedztwie zabudowań;
  • prowadzenie prac na obiektach zabytkowych.

 

Zalety stosowania skaningu laserowego:

  • wysoka precyzja pomiaru;
  • monitoring każdego cm2 obiektu;
  • pełna kontrola nad przemieszczeniami obiektu;
  • możliwość odtworzenia obrazu uszkodzonych elewacji (zwymiarowanie ubytku, stworzenie trójwymiarowego modelu uszkodzonych elewacji co w dalszym opracowaniu pozwala wykonać wydruk 3D).